Siirry pääsisältöön
Kaikki kokoelmatNettilasku taloushallintoMuut lisätoiminnot
Nettilasku.fi-ohjelmiston tietosuojaseloste
Nettilasku.fi-ohjelmiston tietosuojaseloste
Jarkko Kähkönen avatar
Tekijä: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Epic Invoicing Oy Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja tiedotusasiakirja.


Rekisterinpitäjä

-

Epic Invoicing Oy

-

-

Rekisterin nimi

-

Epic Invoicing Oy:n asiakasrekisteri


Rekisterin käyttötarkoitus

Yritystietojen käsittelyn tarkoituksena on laskutusohjelman toimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden sekä asiakassuhteiden hoito ja kehittäminen. Lisäksi yritystietoja voidaan käyttää rekisteröityjen yksilöimiseen ja tunnistamiseen, riskienhallintaan ja lakiin tai viranomaisten ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseen.


Rekisteröidyt

Rekisteröidyllä henkilöllä tai yrityksellä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassaoleva tai mahdollinen asiakassuhde tai rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta velvoitteesta.


Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän perustiedot, kuten

- nimi

- y-tunnus

- yhteyshenkilöt

- ALV-rekisteriin kuuluminen

- sähköpostiosoitteet

- matkapuhelinnumerot

- käytettävä tuote

Muut palvelun käytön yhteydessä vastaanotetut tiedot. Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot


Säännönmukaiset tietojenluovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvan tietojensaantioikeuden toteuttamiseksi. Muutoin tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai valtuutuksella.


Henkilötietojen säännönmukainen hankinta

Yritys hankitaan rekisteröidyltä yhdistykseltä, yritykseltä tai yksityishenkilöltä itseltään tai viranomaisten ylläpitämistä tietojärjestelmistä.


Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Toimittaja ei siirrä käyttäjien henkilötietoja ETA:n ulkopuolelle pois lukien Toimittajan ETA:n ulkopuolella sijaitseva henkilöstö ja juridiset yksiköt ja/tai palvelun tarjoamista varten tarvittavat kolmannet osapuolet, joille tiedon siirtäminen on Sivuston ja sillä tarjotun palvelun toteuttamisen kannalta tai muusta Toimittajan katsomasta syystä tarpeellista. Mikäli tietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttö on ohjeistettu. Rekisterin käyttäjät tunnistetaan ja käyttövaltuudet ja niiden rekisteröinti valvotaan huolella. Tiedostojen ja tietojen suojaus on hoidettu asianmukaisesti.


Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton, jos siitä kun rekisteröity edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut enemmän kuin yksi vuosi. Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.


Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon.


Mikäli sinulla on mitään kysyttävää, kokeile chat ikkunaa, tai laita viesti

Vastasiko tämä kysymykseesi?