Contracten

Lees hier hoe je een contract toevoegt bij je teamleden en mutaties aanmaakt.

Deze week bijgewerkt

Nadat je teamleden hebt toegevoegd is de volgende stap om hen een actief contract te geven. Dit is belangrijk om de gewerkte uren en saldo's goed bij te houden en inzicht te krijgen in de loonkosten. Je kan een teamlid ook zonder actief contract inplannen, maar je weet dan niet wat de loonkosten zijn.

⚠️ Let op: Wanneer je teamleden toevoegt aan Eitje door een koppeling met een HR-systeem, worden je teamleden en hun contractinformatie automatisch ingeladen in Eitje. Je hoeft de contracten dan niet meer zelf toe te voegen. Het HR-systeem is namelijk leidend wat betreft informatie over de teamleden en contracten.


Contracttypes

Je kan kiezen uit vier verschillende contracttypes:

 • Urencontract: Heb je vast personeel in dienst, dan is dit het beste contract. In dit contract is een vast aantal uur overeengekomen. Het kan gaan om een tijdelijk dienstverband of contract van onbepaalde duur. Voor mensen met een vast contract wordt er ook een plus/min saldo bijgehouden.

 • Nulurencontract: Heb je flexibel personeel? Gebruik een nulurencontract voor alle teamleden waarmee je geen specifiek aantal uren hebt afgesproken.

 • ZZP: Huur je wel eens freelancers in voor een langere termijn, dan is het handig om ook hun contract in Eitje op te nemen. Zo worden de kosten van dit teamlid ook meegenomen in de berekeningen voor de loonkosten.

 • Payroll: Ook als je teamleden hebt die onder contract staan bij een payroller is het handig deze informatie in Eitje te zetten zodat de gemaakte kosten van deze teamleden ook worden meegenomen in de berekeningen voor de loonkosten. Net zoals bij een nulurencontract kan je geen uren per week aangeven.


Contract aanmaken

Je kan een contract aanmaken voor een teamlid door naar het profiel van het desbetreffende teamlid te gaan.

 1. Klik bovenaan op 'Team' > Teamleden.

 2. Klik op het teamlid waarvoor je een contract wilt toevoegen.

 3. Aan de linkerkan klik je op 'Contracten'.

 4. Klik op 'Selecteer contracttype' of 'Nieuw contract'.

 5. Kies het contracttype.

 6. Vul de startdatum, einddatum en het salaris in. Als je kiest voor een urencontract, dan geef je ook het aantal contracturen per week aan en vul je de werkweek in.

 7. Klik op 'Doorvoeren'.


Instellingen voor contracten

Elk contracttype (behalve ZZP-contracten) heeft instellingen die je kan aanpassen. Je vindt deze instellingen door rechtsboven op het menu te klikken en dan op 'Vestigingsintellingen'. Onder het kopje 'Contracten' kan je de instellingen voor de verschillende contracttypes aanpassen.

Je kan per contracttype aangeven of er verlof wordt opgebouwd en of dit verlof wordt opgebouwd over de contracturen of gewerkte uren. Ook kan je de verloffactor instellen, deze bepaalt hoeveel uren iemand precies opbouwt.

Daarnaast kan je ook de omrekenfactor aanpassen. Teamleden hebben in hun contract een brutosalaris per uur. Als werkgever betaal je echter wel meer dan alleen het brutosalaris. Deze werkgeverslasten neem je mee in de omrekenfactor. Lees meer over de omrekenfactor.

Ook kan je hier de salarisperiode instellen. Met deze instelling kan je instellen wat de startdatum is van een loonperiode. Ook kan je aangeven wat de duur van een periode is of hoeveel uur een fulltime werkweek is.


Mutatie aanmaken

⚠️ Let op: Heb je een koppeling met een HR-systeem? Dan heeft het geen zin om het contract aan te passen of een mutatie toe te passen in Eitje. Dit wordt namelijk bij de volgende sync overschreven door de informatie uit het HR-systeem. Contractinformatie dient altijd gewijzigd te worden in het HR-systeem!

Zijn er wijzigingen in het huidige contract? Je kan het huidige contract verwijderen en opnieuw toevoegen of je kan een mutatie aanmaken op het bestaande contract. Je kan een mutatie toepassen op drie plekken:

Contractdetails: het contracttype aanpassen

Salarisregels: het salaris per uur aanpassen

Werkweek: de werkuren in een week aanpassen (enkel bij vast urencontract)

Wil je bijvoorbeeld het salaris vanaf een bepaalde datum aanpassen? Ga dan naar de 'Salarisregels' en klik op 'Mutatie aanmaken'.

Kies de datum vanaf wanneer de mutatie ingaat, kies het nieuwe salaris en klik op 'Opslaan'.

Wil je een mutatie weer verwijderen, maar lukt dat niet? Lees dan dit artikel.

Was dit een antwoord op uw vraag?