All Collections
PJP [EESTI]
Korduma kippuvad
Kui ma olen äsja load saanud ja kasutan “vahtralehte” või olen lihtsalt vanuselt noor juht, siis kas saan ikkagi rentida Beast sõiduki?
Kui ma olen äsja load saanud ja kasutan “vahtralehte” või olen lihtsalt vanuselt noor juht, siis kas saan ikkagi rentida Beast sõiduki?

Vahtraleht ja vanus

Anna-Maria M. avatar
Written by Anna-Maria M.
Updated over a week ago

Reeglid on kõigile ühesed ja neid tuleb järgida kõigil sõltumata vanusest ja kogemusest, Sõiduki kasutaja peab olema vähemalt 18-aastane ja omama kehtivat juhiluba. Juhiloa puudumisel ei ole võimalik teenust kasutada.

3.4. Kui Kasutaja ei esita oma isikuandmeid või esitab valed või ebatäpsed isikuandmed, siis on Kasutaja registreering kehtetu. Kasutaja tasub valede või ebatäpsete isikuandmete esitamisel Beastile leppetrahvi summas 1500 eurot ja hüvitab Beastile igasuguse muu kahju, mis on tekkinud valede või ebatäpsete isikuandmete esitamise tagajärjel.

Did this answer your question?