Renditud sõiduk tuleb tagastada mitte vähem kui 40-kilomeetrise sõiduulatusega.

  • Kui tagastate vähem kui 40 km ulatusega ega jäta seda laadima, kohaldub leppetrahv summas 40 EUR. Kui tagastate ~40 km juures sõiduki laadijasse, siis leppetrahvi ei kohaldata.

  • Kui tagastate vähem kui 10 km ulatusega, olenemata sellest, kas tagastate laadijasse või mitte, kohaldub leppetrahv summas 300 EUR.

Did this answer your question?