Kui kasutate Beast äppi, jookseb rendisumma senikaua kuni olete edukalt rendi lõpetanud lubatud asukohas.

Kui eelbroneerisite ja hilinete sõiduki kokkulepitud tagastamisega, kohaldub leppetrahv summas 25 EUR iga viivitatud 30-minuti eest.

Did this answer your question?