Sõidukit ei ole kohustuslik põhjalikult puhastada igal rendikorral, kuid siiski palume Beastid tagastada viisakas seisukorras salongiga. Selleks, et aidata hoida sõiduki salong puhtana, palume mitte lubada sõpradel ja pereliikmetel autos tarbida alkoholi.

Kui Sõiduk muutub Sõiduki kasutamise perioodil määrdunumaks, kui see tavapärase kasutamise käigus (seest või väljast) muidu oleks, on Kasutaja kohustatud tasuma Beastile leppetrahvi vastavalt kulule, mille määrab puhastusteenuse pakkuja.

Did this answer your question?