Kui arvate, et saite kiiruskaamera kaudu trahvi, siis palun võtke ühendust oma rendi eest vastutajaga või saatke kiri beast@electricbeast.co enda rendiinfoga ja umbkaudse trahvi saamise ajaga. Kui meile saabub trahviteade, siis edastame selle teie e-postile ning palume vastu saata tasumist kinnitav maksekorraldus pangapoolse digiallkirjaga.

Kui trahv on makstud õigeaegselt ja meile on edastatud maksekorraldus, siis leppetrahvi ei rakendu.

Did this answer your question?