Ei.

Keelatud osaleda rallidel, testsõitudel ja muudel võistlustel, sõita ringidel või teistel radadel või keskustes, mis on mõeldud motospordiks.

Lisaks keelab meie rendileping kasutajal sõidukitega sõita off-road teedel või radadel, mis ei ole sõidukiga liiklemiseks ette nähtud, sealhulgas teedel või pindadel, mis võivad kahjustada velgesid, rehve, vedrustust või mis iganes teisi sõiduki detaile.

Reegli rikkumisel kohaldub leppetrahv summas 500 EUR. Kui reegleid eirates sõidukit vigastatakse, siis kohalduvad lisaks omavastutusele lisatrahvid vastavalt tekitatud vigastustele.

Did this answer your question?