Jah. Kui rendite läbi meie äpi, tutvuge palun deposiidi summaga enne rendi alustamist meie kodulehel või otse äpis. Deposiidi suurus sõltub renditavast sõidukist.

Deposiit võetakse peturiski maandamiseks ja turvalisuse tõstmiseks.

Külmutatud summa ehk deposiit tagastatakse ainult siis, kui rendi eest tasumine oli edukas. Juhul, kui rendi eest tasumine ebaõnnestus, ei tagastata tagatisraha enne, kui makse on edukalt laekunud.

Palume tähelepanu pöörata asjaolule, et kui kasutajal on tekkinud viivised või kohaldatud leppetrahvid, siis asjakohased summad võetakse kontolt maha automaatselt. Kui lisatud kaardiga ei ole võimalik makseid edukalt sooritada, edastatakse kolm kiirhoiatust viiviste tasumiseks, mille ignoreerimisel lahendatakse tasumata jätmine inkassoga ja/või kohtus.

Erand: Eelbroneerides rakendame ettemakse teostamiseks kasutatud pangakaarti tagatise ja garantiina ning eraldi lisasummat kaardil ei külmutata.

Did this answer your question?