Sõidukit on keelatud parkida maa-alustes parklates ning muudes alades, kus puudub mobiilandmeside või internetiühendus. Andmeside puudumisel ei ole võimalik Mobiilirakendusel luua ühendust Sõidukiga ning sellisel juhul on vajalik operatiivmeeskonna väljasõit, millega kaasneb leppetrahv vahemikus 50-200 eurot vastavalt olukorra lahendamiseks kuluvale ajale ning väljasõidu kaugusele lähimast operatiivpunktist.

Did this answer your question?