Kui sõidukil ilmneb rike, ekraanil süttivad ohutuled, on kosta imelikke hääli sõidukist või esineb mingi muu juhtum, mis ei võimalda sõidukiga turvaliselt liigelda, tuleks esimese asjana sõiduk peatada ja teavitada Beast kliendituge (helistades numbril +372 5593 0444) ja seejärel käituda vastavalt saadud juhistele.

Varguse korral või vigastuste tekkimisel liiklusõnnetuse tulemusena, peab kasutaja koheselt teavitama Beast kliendituge ja vajadusel politseid, tuletõrjet, kiirabi ning täitma avarii korral liiklusõnnetuse vormi, mille leiab kindalaekast. Lisaks kasutama kõiki abinõusid, et takistada edasiste kahjustuste tekkimist sõidukile või kolmandatele osapooltele.

Kui sellise juhtumi korral Beast kliendituge või teisi jõuorganeid ei teavitata, rakendub leppetrahv 1500 EUR. Trahvile lisandub omavastutuse summa 1000 EUR.

Did this answer your question?