Kasutaja on kohustatud tasuma Beastile leppetrahvi summas kuni 600 eurot juhul kui Sõiduki kindlustanud kindlustusselts tekkinud kahju ei hüvita. Lisaks on Kasutaja kohustatud Beastile hüvitama kahju, mis ületab leppetrahvi summa ja kõik kahjustused, mida kindlustusselts ei kata (kindlustusseltsi poolt hüvitamatute kahjude ja kahjustuste summate lisandub alati omavastutus summas 1000 eurot).

Did this answer your question?