Sõiduki kasutamisel peab Kasutaja olema täiesti kaine (0,00 promilli) ega tohi olla psühhotroopsete ainete mõju all. Selle reegli rikkumise puhul on kasutaja kohustatud tasuma Beastile leppetrahvi summas 2500 eurot. Lisaks on Beastil õigus lõpetada koheselt Kasutajale teenuste osutamine (sealhulgas takistada Sõiduki kasutama hakkamist ja võtta Sõiduk tagasi) määramata ajaks.

Did this answer your question?