Kui Kasutaja kahjustab Sõiduki rehvi, on ta kohustatud tasuma Beastile leppetrahvi summas 90 eurot iga kahjustatud rehvi eest. Juhul, kui rehvile tekitatud kahjustus on nii suur, et rehvi ei ole võimalik enam taastada, tuleb Kasutajal hüvitada Beastile kogu uue rehvi maksumus.

Did this answer your question?