All Collections
PJP [EESTI]
Parkimine
Mis juhtub, kui parkisin sõiduki tasulisse parklasse, kuid ei tasunud parkimistasu õigeaegselt?
Mis juhtub, kui parkisin sõiduki tasulisse parklasse, kuid ei tasunud parkimistasu õigeaegselt?
Parkimistrahvid
Anna-Maria M. avatar
Written by Anna-Maria M.
Updated over a week ago

Kui Kasutaja pargib Sõiduki kasutamise ajal Sõiduki tasulisse parklasse, tasub ta parkimise eest nõuetekohaselt ise või hüvitab Beastile kõik sellega seotud kulutused.

Kui Kasutaja ei ole parkimistasu nõuetekohaselt tasunud, on Kasutaja kohustatud tasuma Beastile leppetrahvi summas 15 eurot iga parkimistasu maksmisega viivitatud päeva eest. Antud leppetrahvi tasumine Beastile ei vabasta parkimistasu maksmise kohustusest.

Did this answer your question?