Laadimiskaardi kasutamine muude Sõidukite laadimiseks on rangelt keelatud ja antud reegli rikkumisel on Kasutaja kohustatud Beastile tasuma leppetrahvi summas 200 eurot.

Did this answer your question?