Sõiduki dokumentide, tarvikute või lisaseadmete kaotamise või varastamise korral peab Kasutaja tasuma Beastile leppetrahvi summas kuni 600 eurot sõltuvalt esemest.

Did this answer your question?