Kui Tesla ekraan ei käivitu korrektselt, ei allu enam käsklustele, lülitab end suvalisel hetkel välja või ei ole võimalik sõidukit panna sõidureziimi, siis astu järgnevad sammud:

Model 3: Vajuta ja hoia mõlemat roolil olevat nuppu all vähemalt 10 sekundit. Pärast antud toimingut anna sõidukile paar hetke taaskäivitamiseks. Selle ajal võib ekraanile ilmuda õhkpadja ikoon ja võib kostuda erinevaid klõpsulaadseid helisid.

Model S ja X:

Juhiekraani tõrgete korral vajuta ja hoia roolil olevate rulliknuppude kohal asuvaid nuppe all vähemalt 10 sekundit. Seejärel peaks sõiduki juhiekraan aeglaselt taaskäivituma.

Hoides all kahte roolil asuvat rulliknuppu, saad taaskäivitada sõiduki suure 17-tollise ekraani.

Did this answer your question?