Ei. Kasutajal on rangelt keelatud eemaldada ükskõik milliseid Beast sõidukite detaile, sealhulgas velgede katteid.

Keelu ignoreerimise korral võib kohalduda leppetrahv summas kuni 1500 EUR.

Did this answer your question?