• Kui tagastate vähem kui 40 km ulatusega ega jäta seda laadima, kohaldub leppetrahv summas 40 EUR. Kui tagastate ~40 km juures sõiduki laadijasse, siis leppetrahvi ei kohaldata.

  • Kui tagastate vähem kui 10 km ulatusega, olenemata sellest, kas tagastate laadijasse või mitte, kohaldub leppetrahv summas 300 EUR.

5.20. Kasutaja tagab, et Sõiduki akuindikaator ületab alati 40 kilomeetrit. Kui Sõiduki indikaator on langenud alla 40-kilomeetrise sõiduulatuse, on Kasutaja kohustatud viima Sõiduki lähimasse laadimisjaama ja algatama laadimise. Juhul, kui Sõiduk tagastatakse vähem kui 40-kilomeetrise sõiduulatusega ega seata seda laadima, kohaldub leppetrahv summas 40 eurot. Kui Sõiduk tagastatakse ligikaudselt 40-kilomeetrise sõiduulatuse juures laadijasse, leppetrahvi ei kohaldu. Olukorras, kus rent lõpetatakse ning Sõiduk tagastatakse vähem kui 10-kilomeetrise sõiduulatusega akuindikaatoril, peab Kasutaja tasuma Beastile leppetrahvi summas 300 eurot sõltumata muudest asjaoludest.

Did this answer your question?