All Collections
PJP [EESTI]
Korduma kippuvad
Kas tohin oma rendi ajal kedagi teist rooli lubada?
Kas tohin oma rendi ajal kedagi teist rooli lubada?

Lisajuhid

Anna-Maria M. avatar
Written by Anna-Maria M.
Updated over a week ago

Kui lubate oma isikliku kasutajaga seotud rendi ajal kellegi teise rooli, siis juhtumi aset leidmisel olete endiselt täielikult kõige eest vastutav peakasutaja. Sõidukile tekitatud vigastuste hüvitamise kohustus või lepingust tulenevad leppetrahvid lasuvad vastutava kasutaja kanda.

Kasutaja kasutab Sõidukit isiklikult, välja arvatud juhul, kui Sõiduki kasutamiseks on lisatud, kontrollitud ja kinnitatud lisakasutaja. Ta ei tohi Sõidukit edasi rentida, seda teisele isikule üle anda ega lubada seda teisel isikul kasutada ilma Beasti eelneva kirjaliku selgelt kinnitatud nõusolekuta. Selguse mõttes olgu öeldud, et Kasutaja vastutab mis tahes kahju eest, mille on tekitanud Sõiduki kasutamise ajal Sõidukit loata juhtinud isik, ja hüvitab Beastile selle kahju.

Lisajuhi lisamiseks palun kirjutage meie klienditoe vestlusaknasse.

Lisajuhi lisamine on tasuta, kuid isikul peab olema kehtiv juhiluba. Lisajuhi

verifitseerimiseks edastatakse klienditoe poolt vajalik verifitseerimislink.

Lisajuhtidel on keelatud sõidukit juhtida enne, kui protsess on edukalt lõpule viidud ja kinnitatud.

Did this answer your question?