Teslade akunäidikud on indikatiivsed, tegelik sõiduulatus sõltub aku eelsoojenduse määrast, ilmastikutingimustest (temperatuur ja vastutuul), teeoludest, teekatte korrast ning Kasutaja sõidustiilist (kiirus ja manöövrid).

Did this answer your question?