All Collections
UKK [SUOMI]
Mitä tapahtuu, jos joudun onnettomuuteen enkä ilmoita siitä Beastille asianmukaisesti?
Mitä tapahtuu, jos joudun onnettomuuteen enkä ilmoita siitä Beastille asianmukaisesti?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Jos auto hajoaa, kojelaudan hälytyssignaalit kytkeytyvät päälle, kuuluu epäilyttäviä vieraita ääniä tai muita ajoneuvon turvallista käyttöä haittaavia olosuhteita ilmenee, on käyttäjän lopetettava ajoneuvon käyttö välittömästi ja ilmoitettava asiasta Beastille (soita Beastin asiakaspalveluun, jonka numero löytyy sovelluksesta) ja toimi Beast-tiimin ohjeiden mukaisesti.

Jos auto varastetaan tai se vaurioituu liikenneonnettomuudessa tai muusta syystä, on käyttäjän ilmoitettava asiasta välittömästi Beastille ja tarvittaessa vastaavalle viranomaiselle (esim. poliisille, palokunnalle) sekä täytettävä liikenneonnettomuusilmoitus ja suoritettava kaikki muut tarpeelliset toimenpiteet ajoneuvolle ja/tai kolmansille osapuolille tai omaisuudelle aiheutuvien lisävahinkojen estämiseksi tai vähentämiseksi.

Jos asiakas ei ilmoita Beastille ja tarvittaessa viranomaisille edellisen kappaleen mukaisesti, joutuu hän maksamaan 1500 euron sopimussakon.

Lisäksi sovelletaan vakuutuksen omavastuuta (2000 euroa).

Did this answer your question?