All Collections
UKK [SUOMI]
Miten Beast suhtautuu päihteiden vaikutuksen alaisena ajamiseen ja minkälaisia sakkoja siitä määrätään?
Miten Beast suhtautuu päihteiden vaikutuksen alaisena ajamiseen ja minkälaisia sakkoja siitä määrätään?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Käyttäjän tulee olla täysin raitis (0,00 promillea) ajoneuvoa käyttäessään eikä minkään psykotrooppisen aineen vaikutuksen alaisena. Jos käyttäjä rikkoo kappaleissa 5.1 tai 5.2 määritettyjä rajoituksia tai antaa ajoneuvon alkoholin, huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden vaikutuksen alaisen henkilön käyttöön tai muulla tavalla rikkoo kappaleissa 5.1 ja 5.2 määritettyjä sääntöjä, on käyttäjän maksettava Beastille 2500 euron sopimussakko. Beastilla on lisäksi oikeus keskeyttää palvelujen tarjoaminen käyttäjälle (mukaan lukien ajoneuvon käynnistymisen estäminen ja ajoneuvon takaisin ottaminen) välittömästi ja määräämättömäksi ajaksi.

Did this answer your question?