All Collections
OSS [NORGE]
Har Beast noen kjørelengdebegrensninger?
Har Beast noen kjørelengdebegrensninger?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Følgende kilometergrenser gjelder når du leier fra Beast:

Daglig (24 timer) kjøregrense inkludert i prisen: 300 km.

Etter at grensen er nådd innen 24 timer, legges kilometeravgiften til leieprisen i henhold til gjeldene prisliste (publisert på nettstedet vårt og i appen).

Did this answer your question?