Ved leie av Beast er egenandelen for forsikring ved eventuelle ulykker for øyeblikket NOK 20.000.-

Did this answer your question?