All Collections
OSS [NORGE]
Må jeg lade bilen helt opp før jeg returnerer den?
Må jeg lade bilen helt opp før jeg returnerer den?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Beastet du leier må ha en rekkevidde på minst 40 kilometer ved returnering.

  • Hvis du returnerer med mindre rekkevidde enn 40 km og ikke setter den ved en lader, vil et straffegebyr på40 euro bli ilagt. Hvis du lader bilen og returnerer den innen 40 km rekkevidde, blir ingen ekstra avgift ilagt.

  • Hvis du returnerer det med mindre rekkevidde enn 10 km uavhengig av ladenivå, påløper et straffegebyr på 300 euro.

Did this answer your question?