All Collections
OSS [NORGE]
Kan jeg røyke i en Beast-bil?
Kan jeg røyke i en Beast-bil?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Vi ber deg holde Beastet røykfritt! Ved røyking i bilen, blir det i henhold til avtalen ilagt et straffegebyr på 300 euro.

Did this answer your question?