All Collections
OSS [NORGE]
Kan jeg ta Beast-bilen til en automatisert vaskehall?
Kan jeg ta Beast-bilen til en automatisert vaskehall?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Beast-biler må ikke tas med til automatiserte vaskehaller, vask på gaten eller andre bilvasketjenester som bruker slipende børster. Hvis dette ignoreres, ilegges det et straffegebyr i henhold til avtalen på 400 euro.

Did this answer your question?