Beast-biler må ikke tas med til automatiserte vaskehaller, vask på gaten eller andre bilvasketjenester som bruker slipende børster. Hvis dette ignoreres, ilegges det et straffegebyr i henhold til avtalen på 400 euro.

Did this answer your question?