Sørg for å bruke et transportbur, boks eller bag når du tar med kjæledyr (hunder, katter eller andre dyr) inn i en Beast-bil.

  • Hvis kjæledyrene mine ikke var i et transportbur i bilen, blir jeg ilagt et straffegebyr?

Alle dyr skal bare transporteres i en spesielt tilpasset transportkasse eller bur. Dersom dyr ikke transporteres som anvist, er brukeren forpliktet til å betale straffegebyret i henhold til avtalen, som er 300 euro.

Did this answer your question?