Hvis du bruker Beast Rent-appen, vil leiegebyret fortsette å løpe til du fullfører leien på et tillatt sted.

Did this answer your question?