Hvis du tror du har fått en fartsbot, kan du sende en e-post til beast@electricbeast.co med leieinformasjon og omtrentlig tidspunkt for hendelsen. Når vi mottar boten, sender vi den videre til deg og ber om betalingsbevis.

Det påløper ikke ekstra kostnader dersom boten betales i tide og betalingsbeviset er sendt til oss.

Did this answer your question?