Skip to main content
All CollectionsOSS [NORGE]
Jeg tror jeg ble tatt i å kjøre for fort av en fotoboks, hva skal jeg gjøre?
Jeg tror jeg ble tatt i å kjøre for fort av en fotoboks, hva skal jeg gjøre?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Hvis du tror du har fått en fartsbot, kan du sende en e-post til beast@electricbeast.co med leieinformasjon og omtrentlig tidspunkt for hendelsen. Når vi mottar boten, sender vi den videre til deg og ber om betalingsbevis.

Det påløper ikke ekstra kostnader dersom boten betales i tide og betalingsbeviset er sendt til oss.

Did this answer your question?