Maksimalt antall passasjerer for et Beast avhenger av hvilket Beast du velger, vi har 5-seter og 6-seter tilgjengelig i bilparken vår. Du kan se informasjon om bilen når du trykker på en bil i appen.

Did this answer your question?