All Collections
OSS [NORGE]
Hva er maksimalt antall passasjerer i en bil?
Hva er maksimalt antall passasjerer i en bil?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Maksimalt antall passasjerer for et Beast avhenger av hvilket Beast du velger, vi har 5-seter og 6-seter tilgjengelig i bilparken vår. Du kan se informasjon om bilen når du trykker på en bil i appen.

Did this answer your question?