All Collections
OSS [NORGE]
Kan jeg aktivere autopilot mens jeg kjører i byen?
Kan jeg aktivere autopilot mens jeg kjører i byen?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Du kan aktivere autopilotfunksjonen nesten uansett hvor du kjører, men vi ber deg være ekstra forsiktig i byer. Autopilot i Europa fungerer best på motorveier.

Did this answer your question?