Du kan aktivere autopilotfunksjonen nesten uansett hvor du kjører, men vi ber deg være ekstra forsiktig i byer. Autopilot i Europa fungerer best på motorveier.

Did this answer your question?