All Collections
OSS [NORGE]
Kan jeg kjøre på baner og på andre veier eller anlegg beregnet for motorsport?
Kan jeg kjøre på baner og på andre veier eller anlegg beregnet for motorsport?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Nei.

Leieavtalen forbyr brukeren å kjøre i terrenget eller på veier som ikke er beregnet for bilen, inkludert veier med overflater som kan skade dekk, felger, fjæringer eller noe annet på bilen. Det er også forbudt å delta i rally, testløp og andre sportskonkurranser, å kjøre på racerbaner og på andre baner, veier eller anlegg beregnet for motorsport etc.

Dersom denne regelen ikke følges, blir et straffegebyr i henhold til avtalen ilagt på 500 euro. Hvis bilen blir skadet, vil andre tilsvarende straffegebyrer bli ilagt.

Did this answer your question?