Skip to main content
All CollectionsOSS [NORGE]
Jeg glemte å lukke bilvinduene, kan de lukke seg selv?
Jeg glemte å lukke bilvinduene, kan de lukke seg selv?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Nei, hvis du tror at glemte å lukke vinduene eller soltaket står åpent, gå tilbake til bilen og lukk dem.

Did this answer your question?