All Collections
OSS [NORGE]
Hva skjer hvis det skjer en ulykke og jeg ikke varsler Beast Rent på riktig måte?
Hva skjer hvis det skjer en ulykke og jeg ikke varsler Beast Rent på riktig måte?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Hvis du får motorhavari, varselsignaler på dashbordet slås på, mistenkelige lyder kan høres eller andre forhold oppstår som hindrer sikker drift av bilen, skal du umiddelbart slutte å bruke bilen og varsle Beast (Beasts kundeservicenummer er oppgitt i appen) og følge instruksjonene fra Beast-teamet.

Ved tyveri eller skader på bilen under en trafikkulykke eller på grunn av andre omstendigheter, skal brukeren umiddelbart varsle Beast i samsvar og henhold til og, hvis aktuelt, respektive offentlige myndighet (f.eks. politi eller brannvesen), inkludert fylle ut en trafikkulykkeserklæring og utføre alle andre handlinger som er nødvendige for å forhindre eller redusere ytterligere skader på bilen og/eller tredjeparter eller eiendom.

Unnlatelse av å varsle Beast og, om nødvendig, offentlig myndighet i samsvar med forrige avsnitt, skal medføre et straffegebyr på 1500 euro.

Egenandelen er på 1000 euro, og blir belastet deg.

Did this answer your question?