Hvis du får motorhavari, varselsignaler på dashbordet slås på, mistenkelige lyder kan høres eller andre forhold oppstår som hindrer sikker drift av bilen, skal du umiddelbart slutte å bruke bilen og varsle Beast (Beasts kundeservicenummer er oppgitt i appen) og følge instruksjonene fra Beast-teamet.

Ved tyveri eller skader på bilen under en trafikkulykke eller på grunn av andre omstendigheter, skal brukeren umiddelbart varsle Beast i samsvar og henhold til og, hvis aktuelt, respektive offentlige myndighet (f.eks. politi eller brannvesen), inkludert fylle ut en trafikkulykkeserklæring og utføre alle andre handlinger som er nødvendige for å forhindre eller redusere ytterligere skader på bilen og/eller tredjeparter eller eiendom.

Unnlatelse av å varsle Beast og, om nødvendig, offentlig myndighet i samsvar med forrige avsnitt, skal medføre et straffegebyr på 1500 euro.

Egenandelen er på 1000 euro, og blir belastet deg.

Did this answer your question?