Hvis du har mistet et ladekort, må du informere oss så snart som mulig. Du kan gjøre det via appen, chattevinduet på nettstedet vårt eller ved å ringe Beasts kundeservicenummer, som du finner inne i appen.

I tilfelle et ladekort mistes eller blir stjålet, er brukeren forpliktet til å betale Beast et straffegebyr på 50 euro.

Did this answer your question?