Vi ber deg om å ikke bruke kjemiske produkter på bilene, da det kan føre til skade på belegget og lakken på bilene.

Did this answer your question?