All Collections
OSS [NORGE]
Kan jeg bruke kjemiske produkter for å smelte isen og snøen av bilen?
Kan jeg bruke kjemiske produkter for å smelte isen og snøen av bilen?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Vi ber deg om å ikke bruke kjemiske produkter på bilene, da det kan føre til skade på belegget og lakken på bilene.

Did this answer your question?