Én dag med leie er 24 timer når du leier et Beast.

Did this answer your question?