Hvis bilen i løpet av brukerens bruksperiode blir skadet, ødelagt eller tapt (inkludert konfiskert) av en eller annen grunn, eller hvis bilens utstyr blir skadet, ødelagt eller tapt av en eller annen grunn, er brukeren forpliktet til å betale Beast et straffegebyr på inntil 600 euro dersom slik skade ikke dekkes av forsikringsselskapet som har forsikret bilen. Videre er brukeren forpliktet til å holde Beast skadesløs mot alle skader som overstiger beløpet for straffegebyret og alle skader som ikke dekkes av forsikringsselskapet (beløpet for den obligatoriske egenandelen er på 1000 euro og blir lagt til disse gebyrene).

Did this answer your question?