All Collections
OSS [NORGE]
Hvordan forholder Beasts seg til bøter for kjøring i påvirket tilstand?
Hvordan forholder Beasts seg til bøter for kjøring i påvirket tilstand?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Ved bruk av bilen må brukeren være fullstendig edru (0,00 promille) og sjåføren skal ikke være påvirket av psykotrope stoffer. I tilfeller der brukeren bryter noen av restriksjonene angitt i avsnitt 5.1 eller 5.2 eller gir tilgang til en annen person til å kjøre bilen under påvirkning av alkohol, narkotika eller psykotropiske stoffer eller som på annen måte er et på brudd på avsnitt 5.1 eller 5.2, skal brukeren må betale Beast et straffegebyr på 2500 euro. Videre skal Beast ha rett til umiddelbart å suspendere leveringen av tjenestene til brukeren (inkludert blokkering av start av bilen og ta tilbake bilen) på ubestemt tid.

Did this answer your question?