All Collections
OSS [NORGE]
Dekket ble skadet, hvor stort er straffegebyret?
Dekket ble skadet, hvor stort er straffegebyret?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

I tilfelle brukeren forårsaker skade på et dekk, skal brukeren betale Beast et straffegebyr på 90 euro per skadet dekk. Til tross for det foregående, og hvis skaden på dekket er så alvorlig at dekket ikke kan repareres, skal brukeren kompensere Beast for hele kostnaden for et nytt dekk.

Did this answer your question?