All Collections
OSS [NORGE]
Hva skjer hvis jeg parkerte bilen på en avgiftspålagt parkeringsplass, men ikke betalte parkeringsavgiften i tide?
Hva skjer hvis jeg parkerte bilen på en avgiftspålagt parkeringsplass, men ikke betalte parkeringsavgiften i tide?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Hvis brukeren i løpet av bruksperioden parkerer bilen på avgiftsbelagte parkeringsplasser, skal brukeren behørig betale for slik parkering selv eller holde Beast skadesløs for alle slike kostnader, alt etter hva som er aktuelt. Ved brukerens unnlatelse av behørig betaling av slik parkeringsavgift, er brukeren forpliktet til å betale Beast et straffegebyr på 15 euro for hver dag med forsinket betaling av parkeringsavgiften. Betalingen av straffegebyret til Beast fritar ikke brukeren fra forpliktelsen til å betale parkeringsavgiften.

Did this answer your question?