All Collections
OSS [NORGE]
Kan jeg lade andres biler med ladekortet til Beast?
Kan jeg lade andres biler med ladekortet til Beast?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Batteriet til bilen kan lades gratis ved å bruke ladekortene sammen med ladeenhetene som er lagret i bilen. Å bruke ladekortene til å lade andre biler er strengt forbudt og resulterer i et straffegebyr som skal betales av brukeren til Beast på 200 euro.

Did this answer your question?