All Collections
OSS [NORGE]
Jeg mistet eller har ødelagt bilutstyr ved et uhell, hva gjør jeg?
Jeg mistet eller har ødelagt bilutstyr ved et uhell, hva gjør jeg?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

I tilfelle et dokument, tilbehør eller utstyr går tapt eller blir stjålet, er brukeren forpliktet til å betale Beast et straffegebyr på opptil 600 euro avhenging av gjenstanden.

Did this answer your question?