I tilfelle et dokument, tilbehør eller utstyr går tapt eller blir stjålet, er brukeren forpliktet til å betale Beast et straffegebyr på opptil 600 euro avhenging av gjenstanden.

Did this answer your question?