Få den beste oversikten over hvordan du lader forskjellige Teslaer i Beasts bilpark i denne videoen.

Did this answer your question?