Autopilot er en serie med førerassistansefunksjoner som gir Teslaen ny funksjonalitet for å gjøre kjøringen tryggere og mindre stressende.

Autopilot eller Enhanced Autopilot

  • Trafikkbevisst cruisekontroll: Matcher hastigheten på bilen til trafikken rundt bilen

  • Autostyring: Assisterer ved styring innenfor et tydelig merket kjørefelt, og bruker trafikkbevisst cruisekontroll

Full selvkjøring

  • Automatisk filskifte: Hjelper med å bytte kjørefelt på motorveien når indikert av sjåføren

  • Naviger med autopilot (beta): Forsterker aktivt automatisk filskifte ved å gi veiledning til sjåføren når bilen skal kjøre inn og ut av motorveien, inkludert å foreslå filskifte og navigere i kryss

  • Autoparkering: Hjelper med å parkere bilen parallelt eller vinkelrett med et enkelt trykk

  • Kalle: Flytter bilen inn og ut av et trangt sted ved hjelp av mobilappen eller nøkkelen

  • Smartkalling: Bilen navigere i mer komplekse miljøer og parkeringsplasser, og manøvrere rundt objekter etter behov for å finne deg på en parkeringsplass.

  • Trafikk- og stoppskiltkontroll (beta): Identifiserer stoppskilt og trafikklys og bremser bilen til stopp ved innkjøring, der du har aktivt tilsyn

  • Autostyring i bygater

Funksjonene som for øyeblikket er aktiverte krever aktivt tilsyn av sjåføren og gjør ikke bilen autonom. Aktiveringen og bruken av disse funksjonene er avhengig av pålitelighet langt over menneskelige sjåfører, som demonstrert av milliarder av kilometers erfaring, samt godkjenning fra myndigheter, som kan ta lengre tid i enkelte jurisdiksjoner. Etter hvert som disse selvkjørende funksjonene utvikler seg, blir bilen kontinuerlig oppgradert gjennom trådløse programvareoppdateringer.

Les mer om autopilot og Teslas innebygde aktive sikkerhetsfunksjonerher.

Did this answer your question?