All Collections
OSS [NORGE]
Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan koble ladekabelen fra bilen?
Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan koble ladekabelen fra bilen?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Trykk på lynsymbolet (⚡) på bilens midtkonsollskjerm og velg Stopp lading eller Lås opp ladeport

Se også hurtigvideoen om hvordan man lader en Tesla.

Did this answer your question?