Trykk på lynsymbolet (⚡) på bilens midtkonsollskjerm og velg Stopp lading eller Lås opp ladeport

Se også hurtigvideoen om hvordan man lader en Tesla.

Did this answer your question?