All Collections
OSS [NORGE]
Hva er straffegebyrene for å returnere bilen med lavt batterinivå?
Hva er straffegebyrene for å returnere bilen med lavt batterinivå?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Alle Beast-biler må ha minst 40 kilometer med rekkevidde ved returnering.

  • Hvis du returnerer med mindre rekkevidde enn 40 km og ikke parkerer den ved en lader, påløper et straffegebyr på 40 euro. Hvis du lader bilen og returnerer den med minst 40 km rekkevidde, ilegges det ikke straffegebyr.

  • Hvis du returnerer den med mindre rekkevidde enn 10 km uavhengig av ladenivå, påløper et straffegebyr på 300 euro.

Brukeren skal sørge for at bilens batteriindikator til enhver tid overstiger 40 kilometer. Dersom ladeindikatoren har falt under 40 kilometers rekkevidde, plikter brukeren å ta bilen til nærmeste ladestasjon og lade den. Hvis bilen returneres med en rekkevidde på mindre enn 40 kilometer og ikke lades, blir det ilagt et straffegebyr på 40 euro. Hvis bilen returneres og settes til lading med omtrent 40 kilometers rekkevidde, blir det ikke ilagt et straffegebyr. I tilfeller der leieperioden avsluttes og bilens batteriindikator viser mindre enn 10 kilometers rekkevidde, skal brukeren betale et straffegebyr på 300 euro til Beast uavhengig av andre omstendigheter.

Did this answer your question?